Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ('Website Voorwaarden') van PersonalShape omschrijven op welke wijze PersonalShape haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw boekingen via onze website (www.personalshape.nl) ('Website') plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. PersonalShape behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden zijn op deze website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt PersonalShape u deze Website onmiddellijk te verlaten.


Download de algemene voorwaarden


Nieuwsbrief
Schrijf je in voor de nieuwsbrief